Investiţiile, la fel de necesare în perioada următoare, ţin cont că judeţul Giurgiu beneficiază, la această oră, de 4 unităţi spitaliceşti publice care, cu excepţia Spitalului Bolintin Vale, sunt în subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu, fiecare cu priorităţi distincte:

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu:

 1. Reabilitare şi dotare Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
  Motivație:
  -
  necesitatea imperativă de a păstra un nivel controlat al temperaturii, pe toată perioada anului, în spaţiile de lucru ale personalului medical şi în saloane;
  -lista achiziţiei de echipamente şi mobilier trebuie să cuprindă tot ceea ce este necesar pentru investigaţii şi tratamente de ultimă generaţie, solicitările medicilor, rămase fără răspuns în ultimii ani, completând o listă impresionantă.
  Valoare estimată (EUR): 15.000.000;
  Perioada de execuție: 2020 - 2024;
  Observații: investiţia trebuie să includă și un sistem de trigenerare energie termică şi apă caldă, aer  condiţionat și energie electrică.
 2. Ambulatoriu de specialitate
  Motivație:
  - existenţa unor cabinete medicale amenajate în diferite puncte ale clădirilor a reprezentat o soluţie de moment care, în perspectivă, trebuie regândită.
  Valoare estimată (EUR): 1.500.000;
  Perioada de execuție: 2020 - 2024;
  Observații: se află în desfăşurare procedura de desemnare a câştigătorului licitaţiei privind execuţia lucrărilor, pentru un proiect câştigat recent.
 3. Ambulatoriu oncologic
  Motivație:
  - incidenţa îngrijorătoare a diferitelor forme de cancer impun finanţări cu prioritate în acest domeniu;
  Valoare estimată (EUR): 500.000;
  Perioada de execuție: 2020 - 2024;
  Observații: investiţia cuprinde doar extinderea şi modernizarea spaţiilor destinate tratamentului.
 4. Reabilitare Secţie Exterioară Vadu Lat
  Motivație:
  - incidenţa cazurilor tratate  de medici dar şi a problemelor care apar la persoane netratate continuu impun  organizarea eficientă a unui spaţiu corespunzător suficient.
  Valoare estimată (EUR): 500.000;
  Perioada de execuție: 2020 - 2024;
  Observații: investiţia cuprinde reabilitarea şi extinderea spaţiilor existente.

Spitalul Bolintin-Vale

 1. Reabilitare şi dotare Spitalul Bolintin-Vale
  Motivație:
  -
  dată fiind vechimea construcţiilor, se va avea în vedere reabilitarea interioară şi exterioară, inclusiv dotări necesare modernizării condiţiilor de tratament;
  Valoare estimată (EUR): 5.000.000;
  Perioada de execuție: 2020 - 2024;
  Observații: elaborarea, în perioada următoare, a unui studiu de fezabilitate, presupune asocierea Consiliului Județean Giurgiu cu Consiliul Local Bolintin-Vale şi Consiliul Local Bolintin-Deal, în vederea accesării fondurilor europene.
 2. Ambulatoriu de specialitate
  Motivație:
  - vizează extinderea şi modernizarea spaţiilor deţinute în oraşul Bolintin-Vale;
  Valoare estimată (EUR):
  1.500.000;
  Perioada de execuție: 2020 - 2024;
  Observații: este necesară asocierea cu Primăria Bolintin-Vale, în vederea accesării fondurilor europene.

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru

 1. Extindere şi amenajare spații de cazare
  Motivație:
  - pentru investigaţii eficiente într-un domeniu cu incidenţă îngrijorătoare, spitalul are nevoie de un aparat de radiologie modern, amplasat într-un spaţiu corespunzător;
  Valoare estimată (EUR): 2.000.000;
  Perioada de execuție: 2020 - 2024;
  Observații: construirea unui pavilion suplimentar rezolvă problema spaţiului. Elaborarea unui studiu de fezabilitate permite completarea cererii de finanţare învederea accesării fondurilor europene.

Centrul Medico-Social Mogoșești

 1. Amenajare centru pentru îngrijiri paliative
  Motivație:
  - existenţa, în sistem public, a unui centru pentru tratarea bolnavilor în fază terminală este obligatorie.
  Valoare estimată (EUR): 1.000.000;
  Perioada de execuție: 2020 - 2024;
  Observații: incidenţa ridicată a afecţiunilor agresive aduc acest proiect la stadiul de prioritate.

Sediu Ambulanță

 1. Amenajare sediu ambulanță
  Motivație:
  - natura activităţilor şi urgenţa serviciilor impune existenţa unui spaţiu pentru toate categoriile de activităţiș
  Valoare estimată (EUR): 500.000;
  Perioada de execuție: 2020 - 2024;
  Observații: existenţa unui spaţiu neamenajat simplifică posibilitatea de a accesa fonduri de la bugetul naţional pentru extindere, finisaje şi dotări.