Protejarea patrimoniului

Minimal helped Brand grow their business by 32% in 2013

Într-o lume a libertății de gândire, preocuparea susținută trebuie să se îndrepte spre conservarea valorilor rămase moștenire de la generațiile trecute. Avem, în județul Giurgiu, 27 de monumente istorice de clasă A, dintre care 10 biserici. Reabilitarea Mănăstirii Comana reprezintă începutul unei perioade de efort continuu, cu scop declarat de a conserva cât mai multe obiective de patrimoniu național, lăsate nouă în grijă, spre transmitere generațiilor viitoare. Date fiind costurile mari ale lucrărilor, o investiție realizată la fiecare 2 ani reprezintă un obiectiv îndrăzneț, realizabil și oportun.
În altă ordine de idei, colaborarea dintre Consiliul Județean și Episcopia Giurgiului pe teme educative și sociale, începută cu ani în urmă, trebuie să confirme așteptările celor ce au nevoie de cuvântul Bisericii pentru a porni pe calea grea a înfăptuirii binelui pentru semeni. Exemple anterioare, încununate de proiectul recent al restaurării Conacului Drugănescu din com. Florești-Stoenești, sunt exemple demne de multiplicat ale unei colaborări dedicate credinței milenare a neamului românesc.

 1. Biserica „Adormirea Maicii Domnului”
  Motivație:
  - situată în zona Comana, poate contribui la creşterea potenţialului turistic, ca parte a vestigiilor istorice din zonă;
  Valoare estimată (EUR): 1.000.000;
  Perioada de execuție: 2020 - 2024;
  Observații: este construită în anul 1657 și se află în satul Gradiştea, comuna Comana.
 2. Biserica „Sfântul Nicolae”
  Motivație:
  - situată în apropierea Deltei Neajlovului, poate contribui la realizarea unui traseu turistic de vizitare a vestigiilor istorice din zonă;
  Valoare estimată (EUR): 2.000.000;
  Perioada de execuție: 2020 - 2024;
  Observații: localizată în satul Mironeşti, com. Gostinari; este construită în 1668.
 3. Crucea de Piatră
  Motivație:
  - situată pe un deal ce domină DN 5, la intrarea în localitatea Călugăreni, poate constitui un reper, peste secole, privind eroismul unei naţii care a înfruntat orice pericol pentru ţară;
  Valoare estimată (EUR): 300.000.

Votează Dumitru Beianu - Președinte Consiliul Județean Giurgiu

Get in Touch