Viziunea pentru Giurgiu

În viziunea lui Adrian Anghelescu, municipiul Giurgiu are nevoie de o administrație locală eficientă, transparentă, concentrată pe interesul comunităţii, în slujba cetățeanului, axată pe dezvoltarea economică și socială a orașului.

Bunăstarea giurgiuvenilor se poate asigura prin locuri de muncă bine plătite în urma atragerii de investiții noi și susținerea agenților economici existenți.

Principalele obiective pentru municipiul Giurgiu:

 1. Stabilirea unei strategii locale eficiente privind dezvoltarea și funcționarea serviciului de curățenie, salubrizare, dezinsecție, întreținere spații verzi și gestionare a deșeurilor la nivelul municipiului, prin societățile publice ale orașului;
 2. Crearea unui port comercial nou, reabilitarea și extinderea portului turistic din vecinătatea Capitaniei Portului Giurgiu, în parteneriat cu C.N. APDF S.A.;
 3. Realizarea unei zone de agrement de-a lungul Canalului Plantelor și în zona Ostrovului Mocanașu, care să includă plajă, faleză, zonă de restaurante, spații de joacă în aer liber;
 4. Crearea unui parc industrial în zona fostului combinat chimic (platforma 1) prin expropriere si decontaminarea terenului din fonduri europene;
 5. Valorificarea Zonei Libere Giurgiu prin modernizarea și extinderea infrastructurii pe care o oferă investitorilor;
 6. Finalizarea și viabilizarea (realizarea tuturor rețelelor de utilitate) șoselei de centură a orașului, pe inelul de nord (segmentul Dunăreana – DN 5C) și crearea prin împădurire a unei „centuri verzi” adiacent șoselei de centură, cu terenuri de sport și parcuri de agrement;
 7. Digitalizarea primăriei și a instituțiilor subordonate în vederea depunerii și eliberării de documente în format electronic, cu mențiunea specială a Direcției de Urbanism, pentru obținerea mai rapidă a autorizațiilor de construire;
 8. Susținerea performanței și sprijinirea financiară a elevilor și sportivilor prin acordarea unui sistem de burse de merit, de studiu și burse sociale;
 9. Reconstruirea Cetății lui Mircea cel Batran, reabilitarea Podului Bizetz și crearea unui festival medieval „La cetatea lui Mircea”;
 10. Reamenajarea Parcului Steaua Dunării pentru crearea unei zone de agrement cu spații pentru picnic, zonă de street-food, târg de vechituri, patinoar, pistă de biciclete și de karting;
 11. ‍Realizarea unui Centru de Sănătate Multifuncțional (Policlinică) care va asigura servicii de medicină internă, cardiologie,neurologie, ORL, pediatrie și alte specialități, în parteneriat cu Consiliul Județean Giurgiu;
 12. Modernizarea și profesionalizarea Poliției Locale pentru garantarea siguranței cetățeanului pe timp de zi şi de noapte, crearea unui centru integrat de monitorizare a ordinii publice și a traficului auto prin intermediul unui sistem de supraveghere cu camere video, în zonele importante ale orașului, în parteneriat cu instituțiile publice cu atribuții în domeniu (structurile M.A.I.).

Plan de investiții 2020 - 2024

Plan de dezvoltare 2020 - 2024

Votează Adrian Anghelescu
Primarul Muncipiului Giurgiu

Get in Touch